Home / Tin tức / Rosemount Việt Nam

Rosemount Việt Nam

Rosemount Việt Nam

Ontida hiện nay là nhà phân phối các sản phẩm của Rosemount tại Việt Nam.

Các sản phẩm Ontida phân phối gồm:

 • Pressure Measurement
 • Level Measurement
 • Temperature Measurement
 • Flow Measurement
 • Marine Measurement & Analytical
 • Gas Analysis
 • Liquid Analysis
 • Flame & Gas Detection
 • Tank Gauging
 • Wireless Infrastructure
 • Acoustic & Discrete

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *